Tampereen kristillinen koulu on mukana seuraavissa kehityshankkeissa:

Lyhty-hanke vuodesta 2010: Yhteisöllinen toimintamalli lasten ja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi, rahoittajana toimii Teuvo Miettisen Säätiö

Kerhotoiminnan kehittämishanke: Opetushallituksen rahoittama hanke oppilaiden mielekkään vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämiseksi

NYT-hanke: Kehitysyhteistyöhanke 7. – 9. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Yhteistyökumppaneina toimivat Nurmin Majakka ry, ADRA Finland säätiö ja Teuvo Miettisen säätiö

Liikkuva koulu -hanke vuodesta 2016- edistää liikunnan avulla oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tasa-arvo-hanke: Opetus- ja kulttuurimisteriö rahoittama hanke erityisopetuksen kehittämiseen ja jakoryhmien tekemiseen

Kärkihankeet: Opetus-ja kulttuuriministeriö uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen arjen työhön: Tutor-opettajat

Kristillisten koulujen hanke: Kouluyhteisön yhteistä toimintaa kehittävä hanke. Kristillisten koulujen ja päiväkotien yhdistys ry

 

 

teemuHankkeet