YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA

Ketarantie 4 J, 33680 Tampere

puh. 045 891 4787 ANNE TUKIAINEN (sihteeri, kanslia)
hallinto@takriko.fi
www.takriko.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@takriko.fi

REHTORI

MERJA KINNUNEN (+ uskonto 8. lkt, elämänhallinta 9 lkt)
0505702854

OPETTAJAT (sähköpostit: etunimi.sukunimi@takriko.fi)

Esiopetus
VIRPI-MARJA PALOKALLIO ja JENNI VIROLAINEN
040 845 2198

1. lk MARIE DIAKHATE-HELMINEN, (+ ranska 5.-9 lkt)

0.-1. lk JAANA-MAIJA HAAPALO (erityisopetus eo-4 lkt, + 7. lk uskonto)

2. lk MILENA LEHTINEN (+ materiaali- ja kerhovastaava)

3.lk ARJA-LEENA TOMS, (+ eng. 4 lk, KiVa-koulu vastuu)

4. lk MARIA LEHIKOINEN ( + 4 lk. liikunta)

5. lk MARITTA PAAVILAINEN

6. lk TOPI KUUSJÄRVI, (+ poikien liik. 5.-6., valinnainen liik. 8.-9 lkt turvallisuusvast., apulaisrehtori)
044 253 6646

7. lk TERHI RANTA-OJALA (+ kuvaamataito 5. ja 7. lkt, tekstiilikäsityö 4.-7. lkt, val. kuvaamataito 8.-9. lkt, tyttöjen liikunta 5.-9. lkt, ilmaisutaito 8.-9. lkt., tekstiilityön ja kuvaamataidon materiaalivastaava),

8 a. lk MIKKO-PEKKA NIEMISTÖ, (+ mat 7.-8.,fy 7-9 lkt, kerhot)

8 b. lk IDA-MARIA SANTALA, (7. lk kotitalous, valinnainen kotitalous 8.–9. lkt, kerho)

9 a. lk ULPU SAARINEN (+ biologia ja maantieto 7.-9. lkt., terveystieto 8.-9.lkt, oppilaskunta, apulaisrehtori)
040 822 2972

9 b. lk MIKKO SARIMAA (historia, yhteiskuntaoppi 5. lk, 7.-9. lkt, liikunta 8.-9. luokat, tutor-hanke)

SATU HURSTI, (englanti 7.-9. lkt, saksa 4.-8. lkt, ict-tukihenkilö, tutor-hanke)
050 375 3187

PAULIINA NIEMISTÖ (+ äidinkieli 7.-9. lkt)

TUULA IPUNEN, (erityisopetus) (MARJUT HANHIJÄRVI-PYYKKÖNEN, toimivapaalla)
050 537 1875

ANNA-MAIJA MÄKIAHO, (musiikki 3.-7.lk., val. mus. 8-9 lkt, musiikkikerhot),

NONA KOIVU, (oppilaanohjaus 7-9. lkt, S2 –opetus)
050 439 3010

HENRIK KATTO (poikien liikunta 5.-9. lkt, tekninen käsityö 3.-9 lkt, ympäristötieto 4. lk., kerhotoiminta)

EVITA ILOLA (uskonto 8 lk.)

KAI LEMPINEN (uskonto 8.-9. lkt, koulupastori)
050 351 4934

ALTTI ALA-KORPI (ma 7.-8.lkt, ke 7.-9. lkt, ICT, ympäristökurssi 9.lk)

SUVI JÄNISNIEMI (ruotsi 6.-9. lkt, englanti 5.-6.lkt)

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAT:

JOHANNA LEPPÄNEN (esi- ja alkuopetus, apip-toiminta)

OLGA ALATALO (+ B2 venäjä 6. lk, venäjän kotikieli)
046 810 4772

ANNA-RIIKKA (ANNI) LEPPISAARI

ANTTI VUORINEN

TOMMI KERONEN

OUTI AALTO

TIINA KINNUNEN

MELISSA JUUSELA

Lisäksi työkokeilussa olevia koulunkäynninohjaaja-harjoittelijoita.

SIVIILIPALVELUSMIEHET:

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA:
050 540 7217

Vastaavat
JOHANNA LEPPÄNEN
OLGA ALATALO
ANTTI VUORINEN

KEITTIÖ:
03 361 1239
ANNE-MARKETTA KUUSIMÄKI, keittäjä
TOMMI KUUSIMÄKI, keittiöapulainen
ANITA ROSVALL, keittiöapulainen

TALONMIES:
HANNU PYYKKÖNEN, 045 236 9033

JOHTOTIIMI:

MERJA KINNUNEN
0505702854

TOPI KUUSJÄRVI

ULPU SAARINEN

KIMMO ILOLA (johtokunnan puheenjohtaja)

JUKKA PIRINEN (vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja)

teemuHenkilökunta 2018-2019