Aamu- ja iltapäivätoiminta  esioppilaille ja 1.-2. -luokkalaisille 

Tampereen kristillinen koulu on tehnyt palvelusopimuksen Tampereen kaupungin kanssa 1.-2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun läheisyydessä sijaitsevassa Majakkatalossa sekä koululla. Toimintaa järjestetään kouluaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 7.30-17.00, lomia edeltävinä päivinä klo 7.30-16.00 ja lukuvuoden päätöspäivinä tarvittaessa 14.30 asti.

Maksut
Maksut määräytyvät Tampereen kaupungin päätöksen mukaisesti.
Sisaralennus myönnetään vanhemmalle sisarukselle.

Elokuun kerhomaksu on puolet kuukauden maksusta, ja se laskutetaan syyskuun laskun yhteydessä. Muilta kuukausilta veloitetaan koko kuukauden kerhomaksu. Laskutus tapahtuu suoraan koululta kuukausittain.

Jos lapsi ei sairauden vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Harrastekerhoaika ei kuulu maksulliseen APIP-toimintaan, joten kerhoaikaa ei tarvitse huomioida laskettaessa viikoittaista tuntimäärää.

Esioppilaiden hoitomaksut määräytyvät päivähoidon maksukäytänteiden mukaisesti ja laskutetaan päiväkoti Pikkupurren kautta.

Valvotut odottelut

Koululla voi odotella tilapäisesti kyytejä tms. jos siitä on sovittu oman luokanopettajan tai -luokanohjaajan kanssa. Tämä koskee myös sellaisia oppilaita, jotka odottelevat harrastekerhon alkamista tai kimppakyytiä ja joiden tarve on alle 3 tuntia viikossa.

Lisätietoja:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhdyshenkilönä toimii Johanna Leppänen, puh. 040 845 2198.

teemuAamu- ja iltapäivätoiminta