Tampereen kristillisen koulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kouluyhteisössä. Sekä ala- että yläkoulusta valitaan vuosittain oppilaskunnan hallitukset, joihin kuuluu oppilaita 2.-9. luokka-asteilta. Ala- ja yläkoulun oppilaskunnan hallitukset edistävät oppilaskunnan asioita ja ideoita, suunnittelevat ja järjestävät toimintaa ja tapahtumia. Yläkoulun oppilaskunnan hallitus pyörittää myös oppilaskunnan välipalakioskia. Oppilaskunnan hallitukset toimivat yhteistyössä opettajien, johtokunnan ja vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yläkoulun oppilaskunnan tulevaa toimintaa:

Alakoulun oppilaskunnan tulevaa toimintaa:

teemuOppilaskunta