Kristillistä kasvatusta luonnon helmassa tukien

Vanhempainyhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat tukea rukouksin ja taloudellisesti koulun toimintaa sekä rohkaista ja varustaa oppilaiden vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. Tavoitteenamme on löytää jokaisen luokan vanhemmista yhdyshenkilö yhdistyksen ja vanhempien välille.

Käytännön tasolla vanhempainyhdistys järjestää tukitapahtumia koulun hyväksi ja teemapäiviä oppilaiden vanhemmille, avustaa koululle tehtävissä hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan sekä tukee harkinnan mukaan oppilaiden osallistumista esimerkiksi leirikouluihin ja luokkaretkille. Vanhempainyhdistys myös jakaa vuosittain stipendit kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille koulun kevätjuhlissa

Yhdistyksen jäsenyys

Vanhempainyhdistyksen jäseneksi ovat erityisesti tervetulleita kaikki Tampereen kristillisen koulun oppilaiden vanhemmat. Myös muut henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka tahtovat tukea yhdistyksen kautta koulumme toimintaa, ovat tervetulleita jäseniksi.

teemuVanhempainyhdistys