Kristillistä kasvatusta luonnon helmassa tukien

Vanhempainyhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat tukea rukouksin ja taloudellisesti koulun toimintaa sekä rohkaista ja varustaa oppilaiden vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. Tavoitteenamme on löytää jokaisen luokan vanhemmista yhdyshenkilö yhdistyksen ja vanhempien välille.

Käytännön tasolla vanhempainyhdistys järjestää tukitapahtumia koulun hyväksi ja teemapäiviä oppilaiden vanhemmille, avustaa koululle tehtävissä hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan sekä tukee harkinnan mukaan oppilaiden osallistumista esimerkiksi leirikouluihin ja luokkaretkille. Vanhempainyhdistys myös jakaa vuosittain stipendit kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille koulun kevätjuhlissa

Yhdistyksen jäsenyys

Vanhempainyhdistyksen jäseneksi ovat erityisesti tervetulleita kaikki Tampereen kristillisen koulun oppilaiden ja Päiväkoti Pikkupurren lasten vanhemmat. Muut yksityishenkilöt ja yhteisöt, jotka tahtovat tukea yhdistyksen kautta koulun ja päiväkodin toimintaa, ovat tervetulleita kannatusjäseniksi.

Taloudellinen tuki

Yhdistyksen toimintaa voi tukea myös lahjoituksilla, joko kertaluonteisesti tai säännöllisesti, esimerkiksi kuukausilahjoittajana. Lahjoituksissa käytetään v. 2019 seuraavia viitteitä: Kannatus- ja yleinen tuki (Viite 42518) ja Pihaprojekti (Viite PIHA) 

*****************************************************************************************************************************************

Vanhempainyhdistyksen rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero:  RA/2019/379 (Sisä-Suomen Poliisilaitos 25.4.2019)

Voimassaoloaika: 25.4.2019-24.4.2020

Keräyskohteet: Yhdistyksen säännöissä ja v. 2019 toimintasuunnitelmassa mainitut kohteet

Toimialue: Pirkanmaan kunnat

 

 

teemuVanhempainyhdistys